Werkwijze

Onderwerpen in een wijkgroep

Deelnemers van een wijkgroep bepalen zelf welke onderwerpen ze belangrijk vinden en wat ze willen bereiken. Op de jaaragenda van een wijkgroep staan bijvoorbeeld spiegelbijeenkomsten, waarin huisartsen aan de hand van spiegelinformatie ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Ook farmacotherapeutisch overleg (FTO) en palliatieve zorg thuis (PaTz) kunnen onderdeel zijn van de jaaragenda van een wijkgroep.

Aanspreekpunt voor samenwerkingspartners

Een wijkgroep is een aanspreekpunt voor samenwerkingspartners. Samenwerkingspartners komen regelmatig langs om kennis te maken, informatie uit te wisselen en werkafspraken te maken om de samenwerking rond patiënten goed te organiseren. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn medewerkers van het Ouder- en Kindteam (OKT), het Buurtteam en de ouderenzorg.

Betrokken bij relevante ontwikkelingen

Via de wijkgroep zijn huisartsen op efficiënte wijze betrokken bij relevante ontwikkelingen. In de wijkgroep maak je afspraken over wie de wijkgroep vertegenwoordigt in overleggen, bijvoorbeeld bij het ziekenhuis, de huisartsenpost en in de ROHA-raad. De ROHA en de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) delen informatie over stedelijke afspraken via de ROHA-raad met wijkgroepen.

Ondersteuning ROHA

Wijkgroepen worden ondersteund door een coördinator van de ROHA. Deze draagt bij aan de kwaliteit en continuïteit van de bijeenkomsten. De coördinator organiseert de bijeenkomsten en legt verslag van de bijeenkomsten. De coördinator helpt ook bij het opstellen van de jaaragenda en het uitwerken van ideeën van de wijkgroep.

De ROHA ondersteunt wijkgroepen ook financieel, met een ruim budget. Er is een standaardvergoeding voor vergaderen (locatiehuur en catering) en extra geld voor kwaliteit, innovatie en projecten op wijkniveau. Lees hoe je extra budget aanvraagt voor plannen van je wijkgroep.