Kwaliteitsbeleid

Intercollegiale toetsing

Een belangrijk doel van een wijkgroep is van elkaar leren en zo de kwaliteit van zorg verbeteren: intercollegiale toetsing. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat deelnemers van een wijkgroep zich toetsbaar opstellen.

Persoonlijke verbeterpunten

Aan het einde van elke bijeenkomst formuleren deelnemers van de wijkgroep persoonlijke verbeterpunten. Hier komen zij in de volgende bijeenkomst op terug. Ook nemen huisartsen in het jaarverslag van hun praktijk op hoe de verbeterpunten concreet zijn uitgewerkt.

Wijkgroep accrediteren

Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten moet een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) aan de wijkgroep verbonden zijn. Hoe dat werkt lees je bij wijkgroep accrediteren.

Jaarlijkse evaluatie

Jaarlijks evalueert de wijkgroep de eigen werkwijze, ambities en onderwerpen. Daarbij maakt de wijkgroep ook keuzes voor het programma van het volgende jaar.

Leren van andere wijkgroepen

Elke wijkgroep heeft een huisartsvertegenwoordiger in de ROHA-raad. Huisartsvertegenwoordigers bespreken knelpunten uit hun wijkgroepen met elkaar. Deze worden gebundeld opgepakt.

De coördinatoren van wijkgroepen spreken elkaar ook regelmatig in een coördinatorenoverleg. Daarin wisselen ze goede voorbeelden uit wijkgroepen uit om de kwaliteit te verbeteren.