Financiering wijkgroepen

De ROHA ziet de wijkgroepen als de spil van de zorggroep. Daarom hebben we een ruim budget om wijkgroepen te ondersteunen en te stimuleren.

Vaste vergoedingen

De ROHA vergoedt voor alle wijkgroepen:

Daarnaast ontvangt elke praktijk die deelneemt aan een wijkgroep een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de ambities van de wijkgroep en het aantal patiënten van de praktijk (inschrijvingen op naam, ION).

Extra budget aanvragen

Naast de vaste vergoedingen voor wijkgroepen kun je in je wijkgroep extra budget aanvragen voor kwaliteitsontwikkeling en innovatie.

Je kunt extra budget aanvragen voor:

  • een EKC-opleiding;
  • (her)registratie en accreditatie van de wijkgroep;
  • inhuur van derden/sprekers, bijvoorbeeld een vergoeding van data-analysekosten voor spiegelbijeenkomsten;
  • innovatie en projecten op wijkniveau, bijvoorbeeld voor de uren van iemand die zich extra inzet voor een tijdelijk project in de wijk. Om hier budget voor te krijgen moet je een plan en een begroting indienen bij de manager Zorg & Wijk en de medisch directeur van de ROHA. De wijkgroepcoördinator kan je wijkgroep informeren over de werkwijze en je helpen om het plan op te stellen.

Vergoedingen gemengde wijkgroep

Huisartsen in een wijkgroep zijn soms lid van verschillende zorggroepen. Bij een derde van de wijkgroepen onder de coördinatie van de ROHA is sprake van een gemengde groep. Voor gemengde wijkgroepen verrekenen de zorggroepen de kosten onderling.