Accrediteren

Om je wijkgroep te accrediteren, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Enkele daarvan zijn:

  • Er is een vaste samenstelling met minder dan 20 leden.
  • Leden zijn bij minimaal 66% van de bijeenkomsten aanwezig.
  • Een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) begeleidt de wijkgroep bij het werken met spiegelinformatie.
  • Aan het einde van elke bijeenkomst formuleren deelnemers persoonlijke verbeterpunten waarop in volgende bijeenkomsten wordt teruggekomen.
  • De wijkgroep stelt een jaaragenda op waarvoor alle leden onderwerpen kunnen aandragen. Onderdeel van het jaarprogramma zijn in ieder geval intercollegiale toetsing en wijkgerichte samenwerking.

In de accreditatieleidraad lees je in detail alle voorwaarden voor accreditatie.