Wijkgroepen

Wat is een huisartsenwijkgroep?

Een huisartsenwijkgroep is een groep van zo’n 15 huisartsen in een wijk. Het doel van een wijkgroep is van elkaar te leren, het werk makkelijker te maken en beter samen te werken in de wijk – met elkaar en met samenwerkingspartners. De ROHA stelt voor elke wijkgroep een coördinator aan. Van de ROHA-huisartsen zit 80% in een wijkgroep.

Aansluiten bij een wijkgroep

Wil je je aansluiten bij een wijkgroep? Stuur dan de coördinator van een wijkgroep een mailtje. Op de website van de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) staat een overzicht van alle wijkgroepen in Amsterdam.

Om je aan te sluiten bij een wijkgroep hoef je geen lid te zijn van de ROHA. In wijkgroepen zitten ook huisartsen van andere zorggroepen.