Nieuws

Belangrijke wijzigingen in organisatie en aanbod van de GLI per januari 2023

De ROHA heeft per januari de projectleiding en coördinatie van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) overgenomen van de Elaa. Verder is er een nieuwe GLI-aanbieder in Amsterdam-Noord en is in januari het nieuwe GLI-programma Keer Diabetes2 Om gestart.

Lees meer

Keer Diabetes2 Om vergoed vanuit het basispakket voor patiënten met lage complexiteit

In januari 2023 is het nieuwe GLI-programma Keer Diabetes2 Om gestart. Voor laagcomplexe patiënten wordt het programma vergoed vanuit de basisverzekering. Voor overige patiënten is er een beperkte vergoeding.

Lees meer

Toolbox diabetes en ramadan beschikbaar

Vasten tijdens de ramadan is uitdagend voor diabetespatiënten. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) raadt aan om vroegtijdig met patiënten in gesprek te gaan over dit onderwerp. Een speciale ramadan-toolbox kan je hierbij ondersteunen.

Lees meer

Werkafspraken DM en obesitas samengevoegd: bekijk de vernieuwde werkinstructie GLP1-RA

Onlangs hebben we in samenspraak met de CVRM-werkgroep de nieuwe indicaties/vergoedingen voor obesitas en een uitgebreidere indicatie/vergoeding voor DM toegevoegd aan de werkinstructie GLP1-RA. Alle werkafspraken voor DM en obesitas staan nu in hetzelfde document.

Lees meer

Download de vernieuwde werkinstructie medicamenteus stappenplan bij DM2-patiënten met hoog risico

De werkinstructie SGLT-2 bij hoogrisicopatiënten Diabetes Mellitus 2 is gewijzigd. De instructie is onder andere aangevuld met de transmurale afspraken die de ROHA en andere zorggroepen hebben gemaakt met internisten en cardiologen van het Boven IJ en het OLVG. Deze afspraken maken duidelijk wie verantwoordelijk is voor het starten en staken van het middel. Daardoor kun je als huisarts voortaan in de meeste gevallen zelf het medicatiebeleid bepalen. Verder bevat de werkinstructie nu een patiëntbrief met aandachtspunten bij het middel.

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Ontvang onze 2-wekelijkse nieuwsbrief

Archief nieuwsbrieven