Nieuws

Handig voor in de praktijk: kijken naar koolhydraten

Diëtist Corien Maljaars won Het Beste Diabetesidee en zette informatie over diabetes en voeding om in gratis video's en praatplaten ”Kijken naar koolhydraten, als je diabetes hebt”.

Lees meer

Belangrijke wijzigingen in organisatie en aanbod van de GLI per januari 2023

De ROHA heeft per januari de projectleiding en coördinatie van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) overgenomen van de Elaa. Verder is er een nieuwe GLI-aanbieder in Amsterdam-Noord en is in januari het nieuwe GLI-programma Keer Diabetes2 Om gestart.

Lees meer

Keer Diabetes2 Om vergoed vanuit het basispakket voor patiënten met lage complexiteit

In januari 2023 is het nieuwe GLI-programma Keer Diabetes2 Om gestart. Voor laagcomplexe patiënten wordt het programma vergoed vanuit de basisverzekering. Voor overige patiënten is er een beperkte vergoeding.

Lees meer

Toolbox diabetes en ramadan beschikbaar

Vasten tijdens de ramadan is uitdagend voor diabetespatiënten. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) raadt aan om vroegtijdig met patiënten in gesprek te gaan over dit onderwerp. Een speciale ramadan-toolbox kan je hierbij ondersteunen.

Lees meer

ROHA vergoedt opleidingen tot kaderhuisarts

In Amsterdam dreigt een tekort aan kaderhuisartsen. Daarom vergoedt de ROHA NHG-kaderopleidingen voor haar leden. In een kaderopleiding verdiep je je kennis van een medisch expertisegebied, zoals astma/COPD of hart- en vaatziekten.

Lees meer

Werkafspraken DM en obesitas samengevoegd: bekijk de vernieuwde werkinstructie GLP1-RA

Onlangs hebben we in samenspraak met de CVRM-werkgroep de nieuwe indicaties/vergoedingen voor obesitas en een uitgebreidere indicatie/vergoeding voor DM toegevoegd aan de werkinstructie GLP1-RA. Alle werkafspraken voor DM en obesitas staan nu in hetzelfde document.

Lees meer

Kennisdocumenten afbouwen medicatie bij kwetsbare ouderen

We hebben 3 handige documenten geplaatst die kunnen worden gebruikt bij de overweging voor het continueren of stoppen van middelen bij patiënten ≥ 70 jaar met diabetes mellitus type 2 in de context van risico op micro- en macrovasculaire schade, veilig gebruik, bijwerkingen, comorbiditeit, levensverwachting en kwetsbaarheid.

Lees meer

Belangrijke wijziging omtrent start GLP1 receptoragonisten bij zeer hoog risico op HVZ

Met ingang van 1 juli 2022 zijn GLP-1 receptoragonisten (oraal en subcutaan) vergoed voor diabetes type 2 patiënten met zeer hoog risico op HVZ, indien toegevoegd aan een SGLT-2 remmer en metformine, onafhankelijk van de BMI. Bij contra-indicatie SGLT-2 remmer kan direct en vergoed gestart worden met een GLP-1 receptoragonist.

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Ontvang onze 2-wekelijkse nieuwsbrief

Archief nieuwsbrieven