Taakherschikking in de praktijk: de regiearts

Naam: Sietse Wieringa | Functie: Huisarts | Praktijk: Huisartsenpraktijk UvA

“Betrek de arts ook bij de handelingen buiten de spreekkamer en verlaag zo de werkdruk bij de assistenten.”

Waarom hebben jullie gekozen voor het inzetten van een regiearts?

We hadden behoefte aan betere ondersteuning voor de doktersassistenten. Er was altijd wel een dienstdokter aanwezig, maar die was vaak al bezig als assistenten tegen vragen aanliepen. En de dagdokter deed spoedgevallen tussendoor, maar zat niet naast de assistenten. Met een regiearts hebben de assistenten altijd een aanspreekpunt in de buurt om bij vragen op terug te vallen.

Hoe bevalt het?

We werken sinds november 2022 met een regiearts en dat bevalt goed. Het grote voordeel is dat er naast een dagdokter ook een triagedokter aanwezig is die als regiearts werkt en echt naast de assistenten zit. De regiearts is beschikbaar voor vragen van de assistenten en de POH-GGZ, doet een dagdeel de e-consulten en behandelt bijvoorbeeld de binnenkomende post. En het kan ook zijn dat de regiearts een telefoontje overneemt of de spoedlijn of intercollegiale lijn aanneemt als dat zo uitkomt. Dat werkt allemaal heel goed.

Hoe hebben jullie deze functie geïntroduceerd in de praktijk?

We hebben binnen de praktijk gezamenlijk besloten om een regiearts in te zetten. Daarna zijn de roosters erop aangepast. De eerste maanden is de arts als triagedokter ingezet. Vervolgens hebben we de roosteraanpassingen doorgetrokken en zijn er 15-minutenconsulten ingezet om op die manier de algehele werkdruk te verlagen. Het is een proces dat stap voor stap verloopt en waarbij de hele praktijk betrokken is.

Merken jullie effect van de inzet van een regiearts en op welke manier?

Zeker. Onze dienstverlening speelt zich voor een groot deel – ongeveer de helft – buiten de spreekkamer af, bij onze assistenten. Het is heel handig en fijn gebleken om bij dat deel ook een dokter te betrekken; vooral de assistenten ervaren dit als prettig. Alleen al dat de arts in de ruimte aanwezig is, kan helpen bij de besluitvaardigheid aan de telefoon. Het houdt het contact tussen de arts en de assistenten laagdrempelig en maakt kort schakelen mogelijk. In het begin stonden sommigen wat sceptisch tegenover deze verandering, maar over het algemeen vinden de artsen het nu ook een fijne manier van werken. Voor hen is het ook een afwisseling van het werk.

Heb je tips voor praktijken die met de inzet van een regiearts willen beginnen?

Werken met een regiearts vinden wij echt een aanrader. We zijn ons nu meer bewust van alle handelingen die buiten de spreekkamer plaatsvinden en de werkdruk bij de assistenten is verlaagd. Het wel belangrijk dat de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan, binnen de praktijk breed wordt gevoeld. In het begin is het handig om elke dag een regiearts in te plannen en zo meteen volledig mee te beginnen. En een laatste tip: plan na een aantal weken een evaluatiemoment in met het hele team.

Naam: Joost Leferink | Functie: Huisarts | Praktijk: Huisartsenpraktijk Rustenburg

“In de regietijd ondersteun ik de assistenten, vang ik veel vragen af aan de ‘voordeur’, en kan ik tussendoor ook mijn e-consulten verwerken.”

Waarom hebben jullie gekozen voor het inzetten van een regiearts?

We waren al bezig met 15-minutenconsulten, en vorig jaar hebben we ook werken met een regiearts ingevoerd. Daar hebben we voor gekozen om zo meer vragen en zaken af te kunnen vangen aan de ‘voordeur’.

Hoe bevalt het?

Erg goed tot nu toe. De regiearts zit naast de assistenten, die zo dus altijd vragen direct kunnen doorspelen. Spoedgevallen kunnen meteen worden doorgezet zonder dat het huisartsenspreekuur ervoor moet worden onderbroken. Ook is het veel makkelijker voor assistenten om allerlei korte vragen tussendoor te stellen en om bevestiging te vragen. Het biedt dus met name ondersteuning van de assistenten, maar je vangt met deze aanpak ook veel weg aan de voorkant. En in je regietijd kun je als huisarts ook andere zaken afhandelen rondom het spreekuur. Zoals e-consulten en correspondentie. Zo heeft iedereen er voordeel van.

Hoe hebben jullie deze functie geïntroduceerd in de praktijk?

Iedere arts heeft vier uur regietijd verspreid over verschillende dagen van de week. Ook de huisartsen in opleiding doen mee in het proces; die vinden het ook erg leuk om dit mee te maken en ervan te leren. We roosteren ook niet op elk moment van de dag een regiearts in. In plaats daarvan hebben we ervoor gekozen de regietijd in te plannen op de momenten dat de druk op de telefoon het hoogst is: in de ochtend tussen acht en elf uur. De regiearts vult dan een van de vijf werkplekken in die beschikbaar zijn voor de assistenten.

Merken jullie effect van de inzet van een regiearts en op welke manier?

De assistenten moesten in het begin natuurlijk wel wennen, maar nu verloopt het heel soepel. We zien ook verschillende effecten van deze nieuwe manier van werken. Je krijgt als regiearts meer mee van de assistenten en bent beter op de hoogte. Dat is voor het hele team fijn. Ook merken we dat er minder fouten in het inplannen van het spreekuur sluipen. Voor de patiënt is het ook heel prettig, want die krijgt bijvoorbeeld meteen een antwoord of een recept en hoeft niet te wachten tot de arts tijd heeft om terug te bellen als de assistent niet direct antwoord heeft. Er is dus minder contact nodig om een zorgvraag af te handelen. Toch is de werkdruk niet meetbaar verlaagd, maar dit heeft er ook mee te maken dat de zorgvraag per patiënt het afgelopen jaar hoger is geworden.

Heb je tips voor praktijken die met de inzet van een regiearts willen beginnen?

Begin vooral met inplannen van een regiearts op de tijden dat de praktijk het meest gebeld wordt. En plan niet meteen een halve dag in maar anderhalf uur in en evalueer na een tijdje hoe dit gaat.

Regiearts inzetten in de praktijk?

Heb je bij Meer Tijd Voor de Patiënt gekozen voor de interventie taakherschikking? Wij nemen contact op met alle ROHA-praktijken die voor deze interventie hebben gekozen. Tijdens dat gesprek vertellen we je meer. Als je nog niet hebt bepaald welke vorm van taakherschikking je wil inzetten, helpen we je bij die keuze.