De nieuwe standaard CVRM en casuïstiek

Inhoud en doelstelling

Mede dankzij ketenzorg hebben huisartsenpraktijken de afgelopen jaren op grote schaal structurele zorg opgezet voor de preventie van hart- en vaatziekten (HVZ). De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) uit 2019 wordt dit jaar herzien. Wat gaat er veranderen, welke nieuwe richtlijnen komen erbij?
In deze nascholing geven kaderhuisartsen HVZ Judith Tjin-A-Ton en Paul Smits je een vooruitblik én ga je aan de hand van CVRM-casuïstiekbesprekingen direct oefenen met de nieuwe standaard. Door samen te sparren over casussen en het toepassen van nieuwe kennis leer je beter om te gaan met de verschillende dilemma’s binnen het cardiovasculair risicomanagement.

Deze scholing wordt deels online gegeven, waarbij de docenten via een scherm mee zullen doen. Deelnemers dienen wel fysiek aanwezig te zijn. Belangrijk om te weten: de deelnemers in de zaal zullen niet op beeld komen.

Programma

17.30 uur Zaal open, inloop met catering (vegetarisch)
18.00 uur Wat is er nieuw?
18.30 uur Casus 1
19.10 uur Pauze
19.30 uur Casus 2
20.10 uur Casus 3
20.50 uur Afsluiting, evaluatie

Docent(en)

Docent Judith Tjin-A-Ton, kaderhuisarts hart- en vaatziekten en moderator Paul Smits, kaderhuisarts hart- en vaatziekten en HartVaatHAG onderwijscommissie

Doelgroep(en)

Doktersassistente, Huisarts, HIDHA, POH, POH-O, POH-S

Accreditatiepunten

Aangevraagd voor 3 uur bij ABC1, NVvPO en Kwaliteitsregister V&V

Afmeldkosten

We hopen je te mogen verwelkomen tijdens de scholing 'De nieuwe standaard CVRM en casuïstiek' op 9 oktober. Heb je je aangemeld, maar kun je toch niet aanwezig zijn? Laat het ons weten vóór 2 oktober via communicatie@rohamsterdam.nl. Mocht je na 2 oktober afzeggen, dan moeten we helaas een bedrag van €50,- in rekening brengen om de organisatiekosten te dekken. Dit doen we uiteraard niet bij onvoorziene omstandigheden.

Inschrijven


Datum

wo 9 okt 2024

17:30u – 21:00u

Deze scholing is ook beschikbaar op:

Inschrijfkosten

Gratis

Aanbieder

Scem