CASPIR module 6 (oktober editie)

Inhoud en doelstelling

De ROHA organiseert op 31 oktober 2024 CASPIR module 6, een verplicht onderdeel voor je hercertificering. De module is alleen voor ROHA-leden: huisartsen en praktijkmedewerkers die deelnemen aan het zorgprogramma Astma/COPD én in hun praktijk spirometrie uitvoeren.

De ROHA adviseert praktijken die spirometrie in eigen beheer doen, binnen een jaar na de start van het zorgprogramma Astma/COPD de CASPIR-basiscursus te volgen, en daarna twee keer per drie jaar de (herhaal) cursus spirometrie (CASPIR module 6).

Doel van de spirometrie

Diagnostiek: Pre- en post-meting

Zonder medicatie vooraf

Follow-up COPD – Meting na gebruik van eigen medicatie

Follow-up Astma – Meting na gebruik van eigen medicatie

Eventueel gevolgd door een reversibiliteitsmeting

  • wanneer er bij gebruik van eigen medicatie sprake is van een mogelijk (deels-)reversibele obstructie
  • als er veel klachten zijn

Programma

Tijdens de avond presenteren alle deelnemers de casus die zij hebben ingebracht, in duo’s per praktijk. Elke casus wordt uitgebreid besproken. Het interpreteren van de casuïstiek staat centraal.

Deze onderdelen moeten terugkomen in je casus:  

  • klinische gegevens van de patiënt (geanonimiseerd);
  • een volledige spirometrie, met 3 curven pre- en 3 curven post-BD, plus beoordeling;
  • een vraagstelling.

Eisen her-certificaat  

Hoe zat het ook alweer? Voor je hercertificering moet je deze twee dingen doen:

  • 2 keer CASPIR module 6 volgen óf 1 keer module 6 en 1 keer CASPIR online;
  • een portfolio inleveren.

Doe dit binnen 3 jaar na je laatste (her)certificaat. Op de website van de CAHAG lees je meer over het (her)certificaat.

Optioneel: portfolio inleveren (hercertificaat)  

Heb je CASPIR module 6 óf CASPIR online al een keer gevolgd? En wordt dit dus je tweede module? Dan kun je tijdens deze avond je portfolio inleveren bij longfunctielaborant José. Je portfolio moet bestaan uit de laatste 8 spirometrieën die je hebt gedaan. Zorg dat elke casus volledig is, met 3 curven pre en 3 curven post-BD, plus beoordeling. Heb je er nog geen 8 gedaan? Dan kun je je portfolio ook later inleveren. Bespreek dit met José.

Docent(en)

Marlise de Roos (longarts), Jose van Tongeren (LF labratorant) en Irene van der Weerdt (kaderarts)

Doelgroep(en)

Doktersassistente, Huisarts, POH-O, POH-S, Praktijkmanager

Accreditatiepunten

3 punten voor huisartsen (KNMG), verpleegkundig specialisten (VS), praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN) en doktersassistenten (CADD)

Afmeldkosten

We hopen je te mogen verwelkomen tijdens de Caspir module 6 op 31 oktober. Heb je je aangemeld, maar kun je toch niet aanwezig zijn? Laat het ons weten vóór 25 oktober via communicatie@rohamsterdam.nl. Mocht je na 25 oktober afzeggen, dan moeten we helaas een bedrag van €50,- in rekening brengen om de organisatiekosten te dekken. Dit doen we uiteraard niet bij onvoorziene omstandigheden.

Inschrijven


Datum

do 31 okt 2024

18:00u – 21:00u

Deze scholing is ook beschikbaar op:

Inschrijfkosten

Gratis

Aanbieder

ROHA