Waarneemassistent

WaarneemAssistent is een landelijk platform van AIOS dat ouderejaars geneeskundestudenten selecteert en opleidt ter ondersteuning van zorgpersoneel in gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en -posten, VVT-instellingen en ziekenhuizen. Het belangrijkste speerpunt is kwaliteit, zowel vanuit het oogpunt van de student, als vanuit dat van de opdrachtgever. Daarom doorlopen alle studenten een opleiding op maat en worden zij intensief begeleid.

Wanneer zet je een waarneemassistent in?

In de huisartspraktijk worden geneeskundestudenten via WaarneemAssistent vaak ingezet als er geen geschikte gediplomeerde doktersassistent of praktijkondersteuner somatiek -op gebied van cardiovasculair risicomanagement of diabetes mellitus type 2 zorg- kan worden gevonden, bijvoorbeeld in geval van ziekte, vakantie of zwangerschap van de vaste doktersassistent. Uitgangspunt is het vinden van een vaste student die goed bij de praktijk past, zodat een duurzame arbeidsrelatie kan worden opgebouwd. WaarneemAssistent werkt samen met gezondheidscentra en huisartspraktijken in de gehele randstad.

Alle studenten doorlopen een opleiding op maat en worden intensief begeleid. Voor deze opleiding werkt WaarneemAssistent samen met huisartsen, AIOS, doktersassistenten en de NHG. Geselecteerde studenten nemen deel aan de cursus ‘Introductie in de Huisartspraktijk’. Afhankelijk van hun werkzaamheden, volgen zij daarna de NHG-triagecursus, cursus praktische vaardigheden en/of cursus tot ondersteuner chronische zorg (op gebied van CVRM en DM2). De inhoud van de cursussen kan desgewenst worden afgestemd op de werkwijze van uw praktijk, zodat studenten optimaal voorbereid aan de slag kunnen.

  1. Persoonlijke kennismaking met WaarneemAssistent in uw praktijk om behoefte in kaart te brengen.
  2. Vrijblijvende persoonlijke kennismaking met geselecteerde kandidaat in uw centrum/praktijk.
  3. Theorie-opleiding kandidaat door WaarneemAssistent.
  4. Inwerken kandidaat in uw centrum/praktijk (op kosten WaarneemAssistent).
  5. Doorlopende evaluatie en monitoring met vaste contactpersoon bij WaarneemAssistent.
  6. Doorlopende persoonlijke begeleiding en evaluatie van studenten door WaarneemAssistent.
  7. Kosten op basis van daadwerkelijk gepresteerde uren.

Voor de lange termijn waarnemingen selecteren wij met name studenten in de periode na het behalen van de bachelor en in afwachting van de start van de coschappen. Deze groep studenten is veelal ten minste 3 dagen per week beschikbaar voor een periode van 7 maanden of langer.

Het uurtarief voor de inzet van geneeskundestudenten als waarnemend doktersassistent of als ondersteuner chronische zorg bedraagt respectievelijk €35,19 en €39,07 exclusief btw (tarief per 1 februari 2024). Dit uurtarief is inclusief alle werkgeverslasten (zoals verzekering, sociale premies en pensioen), maar ook de opleiding en 1-3 inwerkdagen per kandidaat.

Vragen?

Indien u overweegt om van de dienstverlening gebruik te maken of als u vragen hebt, dan kan u vrijblijvend contact opnemen met Jasper van den Heuvel via jasper@waarneemassistent.nl of 06 42 18 46 82.

Ook interessant

Voor praktijken met een tekort aan personeel zijn ook de volgende pagina’s interessant:

taakherschikking (MTVP)
extra inzet personeel (MTVP)
Physician Assistant (best practice)
vacaturebank