Vacatiegelden aanvragen

Vacatiegeld is een vergoeding voor bijvoorbeeld het bijwonen van een vergadering. Bij de ROHA kun je onder meer vacatiegeld aanvragen voor:

  • vergaderingen van de ROHA-raad;
  • werkgroepen en projecten zoals DOHA;
  • praktijkmanagementoverleg;
  • inzet voor de ROHA als kaderarts.

Vacatiegeld kun je aanvragen door het declaratieformulier in te vullen en als een pdf-bestand te mailen naar crediteuren@rohamsterdam.nl.

Het declareren van intervisiebijeenkomsten wordt uitgelegd op deze pagina.

Wijkgroepcoördinatoren dienen voor wijkgroepen de aanvragen in.