Voorwaarden

Zorginstituut Nederland, InEen en de LHV hebben de afspraken in het IZA vertaald naar de volgende voorwaarden voor deelname aan MTVP:

 • Geïnteresseerde praktijken schrijven een praktijkplan waarin zij ingaan op (1) analyse problematiek en (2) de gewenste aanpak. Dit praktijkplan geldt voor de gehele uitvoeringsperiode: tot en met kwartaal 2 van 2025.
 • Aan het eind van het jaar wordt een jaarverslag gemaakt. Dit kan onderdeel zijn van het reguliere jaarverslag. Jaarplan en verslag worden gedeeld met de ROHA.
 • De deelnemende praktijken hebben aan het einde van de uitvoeringsperiode daadwerkelijk een flexibel spreekuur geïmplementeerd.
 • Er is een lerende omgeving door intervisie. Het idee is om de structuur van de wijkgroepbijeenkomsten hiervoor te gebruiken.
 • Het praktijkplan dient tijdens de uitvoering als basis voor de bijeenkomsten voor intervisie en kennisdeling.
  Deelnemende praktijken houden zich aan het opgestelde regioplan. De belangrijkste punten hierin zijn dat er binnen ‘Samenwerken met het netwerk’ tenminste aandacht wordt besteed aan:

  • samenwerking met het sociaal domein (Welzijn op Recept en de buurtteams)
  • samenwerking met de tweede lijn (doorontwikkeling 1,5-lijnszorg via het Huisarts+punt)