Interventie: taakherschikking

Door personeel in te zetten op de juiste plek en daar in hun kracht te zetten, zorg je voor meer werkplezier en een grotere patiënttevredenheid. Dat is wat taakherschikking inhoudt; je herverdeelt taken in de praktijk inclusief verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een SOH, een POH Ouderenzorg, een regiearts, praktijkmanager of Physician Assistant.

“Een SOH opleiden en inzetten haalt veel druk van onze overvolle spreekuren af”

De ROHA kan je ondersteunen bij het kiezen voor de juiste vorm van taakherschikking en bij het implementeren ervan, met een adviesgesprek met een expert.

Diverse praktijken zijn hier het afgelopen jaar mee aan de slag gegaan en hebben mooie resultaten geboekt!

Taakherschikking is onderdeel van kernelement 1: anders werken in de praktijk. Wil jij minder druk op je overvolle spreekuren? Neem contact met ons op via mtvp@rohamsterdam.nl.

“De gesprekken met experts waren heel interessant”

“We zijn als Hagro op zoek naar slimme manieren om inkomende zorgvragen af te handelen. Daarom hebben we adviesgesprekken en meeloopsessies gehad met de regieartsexperts Joost Leferink (praktijk Rustenburg) en Sietse Wieringa (praktijk UvA/ Oude Turfmarkt). Bij beide praktijken hebben we een kijkje in de keuken genomen om het concept regiearts in actie te zien. De gesprekken met de experts waren heel interessant. We hoorden veel nieuwe dingen over de voors en tegens van digitale triage-oplossingen.

Alle praktijken van onze Hagro zijn intussen gestart met experimenteren hoe zij dit concept in hun eigen praktijk kunnen implementeren. Hierna gaan we kijken hoe we de krachten kunnen bundelen voor verdere implementatie.”

Ralph Besselink, praktijkmanager van praktijk Reguliersgracht.

“Een SOH opleiden en inzetten haalt veel druk van onze overvolle spreekuren af”

“We hebben de ondersteuning van de ROHA als zeer waardevol ervaren! Een SOH opleiden en inzetten haalt veel druk van onze overvolle spreekuren af.

We hebben gesproken met een andere praktijk die ons vertelde hoe zij de SOH in hun praktijk inzetten. Ze gaven veel praktische tips: van lijstjes bij de balie met daarop welke vragen/patiënten je bij de SOH in de agenda kan zetten, tot hoe je de spreekuren kan inrichten. Daarna heb ik zelf nog een evaluatiegesprek met ze gehad.

We zijn zeker anders gaan werken. We hebben nu geblokt in de agenda wanneer de SOH spreekuur draait. En de assistentes weten nu goed welke patiënten ze bij de SOH op de agenda kunnen zetten. Ook hebben we de afspraak met de SOH dat zij de agenda's van de artsen bekijkt en er dingen uithaalt die ze zelf zou kunnen doen.”

Jidske Berkhout van praktijk Huisarts Integraal