Interventie: regie op veelgebruikers

Veelgebruikers zijn mensen die meer dan 30 keer per jaar contact hebben met de huisartsenpraktijk. Door inzichtelijk te maken wie de patiënten zijn die veel contact hebben met de huisartspraktijk (en hier passende ondersteuning op in te richten), kan je deze patiënten sneller doorverwijzen naar de juiste plek. Zo zorg je dat de (onnodige) contactmomenten minder worden en dat levert je meer tijd en minder werkdruk op.

“Wij hebben een miniteam opgezet om de veelgebruikers binnen onze praktijk in kaart te brengen.”

Regie op veelgebruikers is onderdeel van kernelement 1: anders werken in de praktijk. Wil je het aantal veelgebruikers in je praktijk verminderen? Neem contact met ons op via mtvp@rohamsterdam.nl.

“We hebben een eigen miniteam opgezet”

“Het stappenplan van de ROHA voor regie op veelgebruikers vind ik heel handig. Wij hebben een miniteam opgezet om de veelgebruikers binnen onze praktijk in kaart te brengen. Ik heb zelf bedacht om de lijst uit te breiden met chronische patiënten, zodat we deze patiënten ook één duidelijke contactpersoon kunnen bieden.”

Ron Nof van Osdorp Dokters