Interventie: inzet op digitale zorg

Sinds corona heeft de digitale zorg een enorme vlucht genomen. Online consulten, een patiëntenportaal of beeldbellen; steeds meer praktijken passen het toe. Maar het starten met en implementeren van digitale zorg heeft soms wat voeten in de aarde. Daardoor maken veel praktijken er nog niet optimaal gebruik van. Wat jammer is, want inzetten op digitale zorg kan je veel tijdswinst opleveren!

“Het zijn kleine dingen, maar ze leveren al veel op!”

Inzet op digitale zorg is onderdeel van kernelement 1: anders werken in de praktijk. Wil je minder telefoontjes en meer rust in je praktijk? Neem contact met ons op via mtvp@rohamsterdam.nl.

“Nu merken we de tijdswinst die alle inspanningen hebben opgeleverd”

“Wij hebben een coassistent gevraagd ons op weg te helpen met het verhogen van het aantal gebruikers vanons patiëntenportaal. Hij heeft twee keer een mailing naar alle patiënten verstuurd en de nieuwe aanmeldingen die dit opleverde verwerkt. Verder hebben we promotiemateriaal in de praktijk hangen, benoemen wij het portaal in het telefonische welkomstbandje en hebben we de inspreekmogelijkheid voor herhaalrecepten stopgezet. Dit heeft enorm geholpen! Ook worden patiënten via het inschrijfformulier en onze praktijkwebsites op het portaal gewezen. Het is belangrijk om het portaal onder de aandacht te blijven brengen tijdens elk telefonisch en fysiek contact met patiënten.

We hebben echt wel de nodige tijd moeten investeren tijdens de start, maar hebben de inzet van het portaal ook aangevlogen als een project. En je weet dat alle projecten in het begin tijd kosten, dus wij hebben daar ook rekening mee gehouden. Nu merken we de tijdwinst die het heeft opgeleverd, met name in een afname van telefoontjes voor het inplannen of verzetten van afspraken en het niet meer hoeven opschonen van de mailbox door foto’s en vragen van patiënten naar het HIS te verplaatsen.”

Marjan Kruijer vanhuisartsenpraktijk Kruijer en Jasper Molkenboer van huisartsenpraktijk Molkenboer

“Het voelt rustiger in de praktijk”

“In het begin kostte het opzetten en inrichten van het beeldbellen wat tijd, maar dat is met alles zo. Wat het belangrijkste is, is dat ik deze tijd al in veelvoud heb teruggewonnen. Het voelt rustiger in de praktijk, vooral aan de balie en telefoon bij de assistenten.

Wij hebben een heel diverse populatie, maar zien dat met name expats, hoogopgeleiden en jongvolwassenen behoefte hebben aan beeldbellen en dit inplannen via het portaal. Dit geeft een tijdswinst die weer gebruikt kan worden voor fysieke consulten met ouderen. Omdat met name hoogopgeleiden of jongeren een beeldbelconsult aanvragen, gebeurt het bijna niet dat we de triage door een assistent hebben gemist: deze doelgroep kan redelijk goed zelf inschatten of een beeldbelconsult dient voor de hulpvraag die zij hebben. Voorbeelden hiervan zijn het bespreken van een testuitslag of lichamelijke klachten.”

Ali Akyuz van Huisartsenpraktijk Admiralengracht

“We krijgen nu veel minder telefoontjes binnen”

“Wij hebben ondersteuning van de ROHA gehad voor het verbeteren van onze digitale zorg. Zo hebben we de tekst op de website over e-consulten aangepast: er staat nu duidelijker wat wel en niet de bedoeling is. Ook staat nu bovenaan op de website de manieren waarop mensen digitaal contact kunnen opnemen, zodat ze daar sneller op klikken. Dit zorgt ervoor dat we veel minder telefoontjes binnenkrijgen. Ook op het telefoonbandje noemen we de digitale mogelijkheden voor contact als eerste. Het zijn kleine dingen, maar ze leveren al veel op!”

Odilia Ubbens van praktijk Ubbens en Statius Muller