Taakherschikking in de praktijk: de praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-O)

Naam: Martin Kuper | Functie: POH-O | Praktijk: Huisartsenpraktijk Kappeyne van de Coppello

“Als POH-O ben je proactief bezig met de ouderenzorg in de praktijk.”

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om een POH’er in te zetten?

Het was een keuze die van twee kanten kwam. Ik was al werkzaam als POH-S en het leek me leuk om de stap naar POH-O te maken. Die rol draagt ook bij aan een meer proactieve aanpak van ouderenzorg binnen de praktijk.

Hoe bevalt het?

Het bevalt goed. POH-O is een afwisselende baan waarin je iets kan betekenen voor de ouderen die verbonden zijn aan de praktijk. En via de werkzaamheden kom je als POH-O ook nog eens buiten de praktijk.

Hoe hebben jullie deze functie geïntroduceerd in de praktijk?

Ik was al werkzaam als POH-S en heb aangegeven dat ik graag meer op pad zou willen gaan en in een meer proactieve vorm betrokken wilde zijn bij patiëntenzorg. Zo ontstond idee om de POH-O taak op me te nemen – ook omdat ik al veel oudere patiënten tegenkwam. Wat ik heel leuk vind, is dat ik nu in mijn werk mensen proactief kan helpen, zodat ze langer thuis kunnen wonen bijvoorbeeld. Zo ben ik nu op een andere manier met mensen bezig dan voorheen, ook iets wat ik graag wilde. Omdat wij nog geen POH-O in de praktijk hadden, kon ik op mijn vertrouwde plek blijven en de twee rollen combineren.

Merken jullie effect van het inzetten van deze functie en op welke manier?

Doordat ik meer tijd heb per patiënt kan ik beter achterhalen waar ik de patiënt bij kan ondersteunen. Het gaat dan ook verder dan alleen ziekte. Het gaat erom wat de patiënt wil en nog kan. Bijvoorbeeld als een patiënt langer thuis wil blijven wonen, stellen we samen een plan op en kijken we hoe dit gerealiseerd kan worden.

Zijn er trainingen die je kan adviseren aan praktijken die dit gaan doen?

Je moet minimaal de verkorte opleiding POH-O in Amsterdam volgen.

POH-O inzetten in de praktijk?

Heb je bij Meer Tijd Voor de Patiënt gekozen voor de interventie taakherschikking? Wij nemen contact op met alle ROHA-praktijken die voor deze interventie hebben gekozen. Tijdens dat gesprek vertellen we je meer. Als je nog niet hebt bepaald welke vorm van taakherschikking je wil inzetten, helpen we je bij die keuze.