Taakherschikking in de praktijk: de physician assistant (PA)

Naam: Ingrid van Londen | Functie: Huisarts | Praktijk: Huisartsenpraktijk Van Moppes & Van Londen

“Een PA’er opleiding is een investering van de praktijk die op lange termijn veel oplevert.”

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om een PA’er in te zetten?

Dat was een samenloop van omstandigheden. De dochter van een van onze assistentes kwam al af en toe langs op de praktijk om reanimatietrainingen te geven. Ze is verpleegkundige geweest en wilde nu graag de overstap naar de eerstelijnszorg maken. De PA-opleiding leek haar erg leuk. De praktijk bevond zicht net in een situatie waarin we uitval minder goed konden opvangen, en we geen vaste waarnemer konden vinden. Het kwam ons dus ook erg goed uit om deze functie te introduceren.

Hoe bevalt het?

Het bevalt tot nu toe erg goed. Als er nu een arts uitvalt, kan de PA zelfstandig spreekuur draaien voor de minder complexe zorg. De complexe zorg is wel nog altijd onder supervisie.

Hoe hebben jullie deze functie geïntroduceerd in de praktijk?

We hebben deze beslissing gemaakt met het hele team. Het is belangrijk dat de praktijk erachter staat en dat iedereen bij zo’n ontwikkeling betrokken is. En vooral dat iedereen zich realiseert dat het niet meteen taakverlichting oplevert, maar dat het in eerste instantie een investering is. Je moet het leuk vinden om iemand op te leiden en er energie in te steken. De PA’er moet namelijk ook door andere artsen gezien en beoordeeld worden. Ze is dus veelal boventallig aanwezig.

Merken jullie effect van het inzetten van deze functie en op welke manier?

Onze PA zit nu in het tweede jaar zit van de opleiding, die 2,5 jaar duurt. Het kost in het begin met name veel tijd met inwerken. Dit komt ook doordat de PA nog niet bekend was binnen de praktijk en met de eerstelijnszorg. Nu ze in het tweede jaar zit, is ze veel afwezig om stage te lopen. Maar als ze wél aanwezig is, beginnen we er nu echt de meerwaarde van te merken. Met de inzet van bijvoorbeeld een basisarts of een opgeleide PA zul je die drukverlichting sneller merken dan bij een PA’er in opleiding.

Wat voor patiënten ziet de PA’er?

Bij een PA’er zijn alle kleine complexe zaken onder te brengen. Denk aan KNO-klachten bij kinderen, trauma’s, hechten, spiraal zetten, huidziekten. Het is een beetje de ‘huisarts light’, de invulling is sterk afhankelijk van wie je voor je hebt, wat zijn of haar kwaliteiten zijn en wat diegene leuk vindt.

Zijn er trainingen die je kan adviseren aan praktijken die dit gaan doen?

Onze PA’er volgt de master Physician Assistant bij de Hogeschool Utrecht. De opleiding bevalt erg goed en is ook goed aangeschreven.

Physician assistant inzetten in de praktijk?

Heb je bij Meer Tijd Voor de Patiënt gekozen voor de interventie taakherschikking? Wij nemen contact op met alle ROHA-praktijken die voor deze interventie hebben gekozen. Tijdens dat gesprek vertellen we je meer. Als je nog niet hebt bepaald welke vorm van taakherschikking je wil inzetten, helpen we je bij die keuze.

Lees ook: De physician assistant rijdt ook visites (LHV)