Ondersteuning van de ROHA bij Meer Tijd voor de Patiënt

Onlangs heb je je bij ons aangemeld voor Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). Je hebt aangegeven dat jouw praktijk bij een of meer interventies ondersteuning wil van de ROHA. Bekijk op deze pagina hoe deze ondersteuning eruitziet in het eerste jaar van MTVP en hoe je er gebruik van kunt maken.

Kernelement 1: Anders werken in de praktijk

Interventie 1

Administratielast verlagen door LEAN werken | Start

Georganiseerd door: ROHA en LHV

De interventie bestaat uit twee delen.

Deel 1: LEAN-basiscursus

Alle medewerkers in jouw praktijk gaan een LEAN-basiscursus volgen. Dit is op eigen kosten. Er zijn meerdere cursusdata beschikbaar.

Deel 2: LEAN-vervolgcursus

Na de LEAN-basiscursus volgt minimaal één praktijkmedewerker een LEAN-vervolgcursus: LEAN-coach of LEAN-werkplekmanagement 5S.

Wat moet je doen?

Meld je medewerker(s) vóór 25 december 2023 aan voor de basiscursus en de vervolgcursus.

Interventie 1

Administratielast verlagen door LEAN werken | Verdieping

Georganiseerd door: LHV

Jullie praktijk heeft al ervaring met LEAN werken. Als verdieping gaan alle medewerkers in de praktijk een training LEAN-procesanalyse volgen. Daarvoor komt een trainer van de LHV drie keer een dagdeel bij jullie langs op de praktijk. Deze training is op eigen kosten.

Wat moet je doen?

Je hoeft nog niets te doen. De LHV neemt binnenkort contact met jullie op om de trainingsdata in te plannen.

Interventie 2

Taakherschikking

Georganiseerd door: ROHA

Jouw praktijk gaat een vorm van taakherschikking implementeren. Bijvoorbeeld een Spreekuur Ondersteuner Huisarts, een POH Ouderen of een regiearts. Om je daarbij te helpen, zal een van onze experts advies geven tijdens een gesprek.

Wat moet je doen?

  • Heb je in het MTVP-praktijkplan al aangegeven met welke vorm van taakherschikking je aan de slag wil?
    Je hoeft nog niets te doen. Een expert van de ROHA neemt binnenkort contact met je op om een adviesgesprek in te plannen.

Een medewerker van de ROHA neemt binnenkort contact met je op om je te begeleiden bij de keuze.

Interventie 3

Regie op veelgebruikers

Georganiseerd door: ROHA

Jouw praktijk gaat veelgebruikers in kaart brengen en passende actie ondernemen. Om je daarbij te helpen, hebben we het stappenplan Regie op veelgebruikers gemaakt.

Wat moet je doen?

Wil je in contact komen met praktijken die ook met het stappenplan gaan werken? Laat het ons weten.

Interventie 4

Inzet en optimalisatie van digitale zorg

Georganiseerd door: ROHA

Jouw praktijk gaat een vorm van digitale zorg implementeren en/of optimaliseren. Bijvoorbeeld een patiëntenportaal of cBoards. Om je daarbij te helpen, zal een van onze experts advies geven tijdens een gesprek en – als dat gewenst is – ondersteunen bij de implementatie.

Wat moet je doen?

  • Heb je in het MTVP-praktijkplan al aangegeven met welke vorm van digitale zorg je aan de slag wil?
    Je hoeft nog niets te doen. Een expert van de ROHA neemt binnenkort contact met je op om een adviesgesprek in te plannen.

Weet je nog niet met welke vorm van digitale zorg je aan de slag wil?
Je hoeft nog niets te doen. Mascha Bevers (CMIO) neemt binnenkort contact met je op om je te begeleiden bij de keuze.

Bekijk intussen alvast meer informatie over beeldbellen, het patiëntenportaal en cBoards.

Kernelement 2: Samenwerken met het netwerk in de wijk

Interventies 1 en 2

Welzijn op Recept en Samenwerking met het buurtteam

Georganiseerd door: ROHA

Jouw praktijk gaat de samenwerking rondom Welzijn op Recept en de buurtteams optimaliseren. Om je daarbij te helpen, organiseren wij een bijeenkomst voor jullie wijkgroep. Daarvoor worden ook de welzijnscoaches en buurtteammedewerkers uitgenodigd.

Wat moet je doen?

Je hoeft nog niets te doen. De coördinator van jouw wijkgroep stuurt binnenkort meer informatie over de bijeenkomsten.

Interventies 3

Laagdrempelige eenmalige consultaties (meekijkconsult en intercollegiaal consult) via Huisarts+punt

Georganiseerd door: stedelijke werkgroep zorggroepen en Huisarts+punt

Jouw praktijk gaat anderhalvelijnszorg implementeren door eenmalige consultaties via Huisarts+punt te doen. Om je daarbij te helpen, organiseert Huisarts+punt op 25 september een scholing.

Wat moet je doen?

Als je behoefte hebt aan meer uitleg over Huisarts+punt, kun je je aanmelden voor de scholing op 25 september.

Kernelement 3: Het voeren van het goede gesprek

Interventie

Training of scholing over gespreksvoering

Georganiseerd door: ROHA

Jouw praktijk gaat een training of scholing volgen over gespreksvoering. Samen met de wijkgroep bepalen jullie met welk gespreksmodel jullie aan de slag willen. Om je daarbij te helpen, organiseren we bijeenkomsten voor jullie wijkgroep. In die bijeenkomsten komt zowel gespreksvoering als samenwerking met het netwerk in de wijk aan bod.

Wat moet je doen?

Je hoeft nog niets te doen. De coördinator van jouw wijkgroep stuurt binnenkort meer informatie over de bijeenkomsten.

Kernelement 4: Uitbreiding van personele capaciteit

Interventie

Extra inzet van personeel

Georganiseerd door: ROHA

Jouw praktijk wil graag ondersteuning bij het uitbreiden van personele capaciteit. Om je daarbij te helpen, gaan we met je in gesprek over de wensen en eventuele vervolgacties.

Wat moet je doen?

Je hoeft nog niets te doen. Een medewerker van de ROHA neemt binnenkort contact met je op.

Meer informatie over de overige interventies?