Time-out verwijzingen

De interventie time-out verwijzingen betreft het inlassen van een timeout wanneer een huisarts twijfelt of een verwijzing zinvol is. De patiënt wordt uitgelegd dat deze persoon dezelfde dag nog wordt gebeld met uitslag over wat een goede vervolgstap zou zijn. Een time-out geeft de huisarts de gelegenheid om naslag te doen en/of een collega te raadplegen. Tevens voelt de patiënt zich hierdoor serieus genomen.