MDO/casuïstiektafel met het sociaal domen, de tweede lijn en/of GGZ en/of wijkverpleging

De interventie Multidisciplinair overleg (MDO)/casuïstiektafel met het sociaal domein, de tweede lijn, de GGZ en de wijkverpleging richt zich op het bespreken van casuïstiek en optimale triagering en op netwerkvorming waardoor sleutelfiguren in de zorgverlening elkaar kennen en makkelijker gebruik maken van elkaars kennis en netwerk. Het overleg moet in het belang zijn van de behandeling of het systeem rondom de specifieke patiënt. Hierbij is er sprake van interactie en direct wederkerig overleg tussen de behandelaren. Het resultaat van het overleg wordt vastgelegd in het patiëntendossier.