Laagdrempelige eenmalige consultaties (meekijkconsult en intercollegiaal consult) via Huisarts+punt

Inhoud interventie – beschrijving aanpak

Doorontwikkeling 1,5-lijns zorg via het Huisarts+punt. Met de nieuwe directeur wordt ingezet op verdere professionalisering; alle ziekenhuizen doen mee; het aanbod wordt verbreed. Vanuit het programma MTVP wordt bij herhaling in wijkgroepen aandacht gevraagd voor deze mogelijkheid van eenmalige consultaties en teleconsulten, en spiegelinformatie van gebruik wordt teruggekoppeld aan praktijken en zorggroepen om verder gebruik te optimaliseren.