Samenwerking met het buurtteam

Inhoud interventie – beschrijving aanpak

De praktijk:

  1. neemt deel aan de (start)bijeenkomst met WoR en buurtteam waarin de huidige samenwerking dieper wordt onderzocht en er gezamenlijk wordt besproken hoe de meest kwetsbare patiënten/burgers het beste ondersteund kunnen worden;
  2. maakt afspraken in de wijk met sociaal domein en stelt hier vervolgstappen voor op;
    • complexe gevallen overleg
    • verwijzen
    • terugkoppeling
  3. voert de gemaakte afspraken uit.

Ondersteuning vanuit ROHA bij:

Faciliteren van bijeenkomst met WoR en buurtteam. Begeleiding bij vervolgstappen en uitvoering.

Lees meer over ondersteuning bij welzijn op recept

Wat levert deze interventie op?

Door een optimale samenwerking met de wijk worden patiënten sneller voorzien van de juiste zorg op de juiste plek. In Amsterdam pleiten we daarom voor optimalisering van de bestaande structuren (Welzijn op Recept en buurtteams).

Neem een voorbeeld aan onze huisartsen Lieke en Lenneke: Een bloemetje voor Huisartsen Om de Hoek in Noord – De Sociale Maatschap

Meer informatie en ervaringsverhalen vind je op het Landelijke kennisnetwerk Welzijn op recept.