Interventies en ondersteuning

Kernelement 1: Anders werken in de praktijk

Met ondersteuning vanuit de ROHA

Interventie 1: Administratielast verlagen door LEAN werken | Lees meer
Interventie 2: Taakherschikking | Lees meer
Interventie 3: Regie op veelgebruikers | Lees meer
Interventie 4: Inzet en optimalisatie van digitale zorg | Lees meer

Zonder ondersteuning

Interventie 5: Flexibele consultduur via anders inroosteren | Lees meer
Interventie 6: Anders triëren door middel van triage training | Lees meer
Interventie 7: 3-gesprekken (patiënt, huisarts en bijvoorbeeld wijkverpleegkundige) | Lees meer
Interventie 8: Time-out verwijzingen | Lees meer
Interventie 9: Implementeren van e-Health platforms voor patiënten | Lees meer


Kernelement 2: Samenwerken met het netwerk in de wijk

Met ondersteuning vanuit de ROHA

Interventie 1: Welzijn op Recept | Lees meer
Interventie 2: Samenwerking met het buurtteam | Lees meer
Interventie 3: Laagdrempelige eenmalige consultaties (meekijkconsult en intercollegiaal consult) via Huisartsen + punt. | Lees meer

Zonder ondersteuning

Interventie 4: Aansluiting bij burgerinitiatieven | Lees meer
Interventie 5: MDO/casuïstiektafel met het sociaal domein, de tweede lijn en/of GGZ en/of wijkverpleging | Lees meer


Kernelement 3: Het voeren van het goede gesprek

Met ondersteuning vanuit de ROHA

Training/ scholing rondom gespreksvoering | Lees meer


Kernelement 4: Uitbreiding van personele capaciteit

Met ondersteuning vanuit de ROHA

Extra inzet van personeel | Lees meer