Definitie MTVP

Definitie MTVP

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) heeft als doel om met een aantal interventies een flexibele consultduur te realiseren, met voldoende tijd voor de patiënt.

Hoofdpunten: kernelementen

De interventies zijn verdeeld over deze kernelementen:

  • anders werken in de praktijk;
  • effectiever samenwerken met partners in de wijk en in het netwerk;
  • uitbreiding van personele capaciteit (eventueel);
  • het goede gesprek voeren.

Als praktijk kies je per jaar, per kernelement een minimumaantal interventies. Hoeveel dat er zijn, zie je in de tabel hieronder.

Jaar 1Jaar 2Toelichting
Anders werken in de praktijkCheckMinimaal één extra interventieDe huisarts heeft hierbij keuze uit minimaal drie interventies welke door de RHO in samenspraak met een afvaardiging van aangesloten regionale huisartsen zijn geselecteerd. De huisarts kiest in jaar 1 minimaal één interventie uit deze minimaal drie, maar mag er ook meerdere uit de selectie kiezen. In jaar 2 komt er in elk geval één interventie bij.
Uitbreiding van personele capaciteitCheckCheckDe huisarts heeft vrije keuze in type uitbreiding van personele capaciteit. Dit kan in jaar 1 en/of jaar 2 ingezet en gecontinueerd worden.
Het voeren van het goede gesprekCheckCheckDe huisarts heeft hierbij keuze uit minimaal twee interventies welke door de RHO in samenspraak met een afvaardiging van aangesloten regionale huisartsen zijn geselecteerd. De huisarts kiest in jaar 1 minimaal één interventie uit deze minimaal twee, maar mag er ook meerdere uit de selectie kiezen. In jaar 2 ontwikkelt de huisarts deze interventie door.
Samenwerken met het netwerkMinimaal twee interventiesDe RHO bepaalt in samenspraak met deelnemende huisartsen welke minimaal twee interventies hiervoor worden opgezet en uitgevoerd in jaar 2.

implementatie van minimaal één interventie

implementatie van minimaal één interventie

implementatie van minimaal één interventie indien gewenst en mogelijk. Uitbreiding personeel is nooit de enige interventie, maar maakt onderdeel uit van set interventies zoals met RHO overeengekomen.

implementatie van minimaal één interventie indien gewenst en mogelijk. Uitbreiding personeel is nooit de enige interventie, maar maakt onderdeel uit van set interventies zoals met RHO overeengekomen.

minimaal doorontwikkelen van bestaande interventie.

minimaal doorontwikkelen van bestaande interventie.

Minimumaantal interventies per kernelement

De ROHA biedt ondersteuning bij een aantal interventies. Ons aanbod vind je hier.

Overige hoofdpunten:

  • Regio-organisaties en huisartsen geven samen vorm aan MTVP. Voor aanspraak op MTVP is een onderliggend plan nodig van zowel de regio-organisatie als de individuele huisartsenpraktijk.
  • Deelnemende praktijken moeten zich houden aan het opgestelde regioplan. Bekijk het regioplan (AHa).