Succesvoorwaarden

Een intervisiegroep is het meest kansrijk als de deelnemers dezelfde verwachtingen hebben. Als sommigen graag willen kletsen en anderen fanatiek willen werken, is de kans groot dat het spaak loopt. Laat iedereen dus diens verwachtingen uitspreken van de intervisiegroep.

De ideale intervisiegroep voldoet aan (de meeste van) de volgende voorwaarden:

  • Gelijkwaardigheid van gezag, vaardigheden en inzet: er zijn geen gezagsverhoudingen binnen de groep. Dat wil zeggen dat er geen leidinggevenden van deelnemers aanwezig zijn. Ook hebben deelnemers ongeveer hetzelfde kennis- of ervaringsniveau. Bij deelnemers die beginners zijn op hun vakgebied, is de kans groot dat zij minder bijdragen dan de ervaren deelnemers. Als deze verhouding tussen ‘halen en brengen’ te scheef ligt, kan dit op den duur frustrerend zijn voor de overige deelnemers.
  • Vertrouwelijkheid: wat er binnen de intervisiegroep besproken wordt, blijft onder elkaar.
  • De praktische zaken zijn op orde. Het is bijvoorbeeld duidelijk wie een vraag inbrengt en wie zorgt dat alle deelnemers ruim van tevoren weten wat de agendapunten zijn.
  • De intervisiegroep bestaat uit vijf of zes deelnemers. Bij kleinere groepen blijven er bij afmeldingen te weinig deelnemers over. Bij grotere groepen is er te weinig gelegenheid voor elke deelnemer om persoonlijke kwesties in te brengen.
  • De intervisiegroep komt eens per ongeveer acht weken bij elkaar. Persoonlijke ontwikkeling is een proces dat tijd nodig heeft. Het duurt vaak even voordat je dingen die je geleerd hebt kunt verwerken en kunt toepassen. Ook de voorbereiding op de komende bijeenkomst heeft tijd nodig. Een periode van veel langer dan acht weken is ook weer niet wenselijk. Anders zien de groepsleden elkaar minder dan vijf keer per jaar (denk aan vakanties en ziekte, waardoor een bijeenkomst soms niet door kan gaan).
  • De intervisiegroep is gedisciplineerd: de leden zeggen alleen af als ze ziek zijn of andere dwingende redenen hebben. ‘Ik heb het momenteel erg druk’ is geen dwingende reden.