Multidisciplinaire intervisie POH's en diëtisten

Sinds 2019 organiseert de ROHA multidisciplinaire intervisie tussen POH’s en diëtisten. Bijna elk stadsdeel heeft een multidisciplinaire intervisiegroep. Elke groep heeft een coördinator. De ROHA organiseert een jaarlijks afstemmingsoverleg tussen de coördinatoren, monitort de kwaliteit van de bijeenkomsten via de notulen en vergoedt per multidisciplinaire intervisiegroep twee intervisiebijeenkomsten per jaar.

Voor wie is multidisciplinaire intervisie geschikt?

Multidisciplinaire intervisie is geschikt voor POH’s en diëtisten die problemen in de zorgverlening willen bespreken en feedback of advies van collega’s willen. Belangrijk is dat de groep functioneert op voet van gelijkheid en dat ieder groepslid advies kan geven vanuit de eigen kennis en ervaring. Intervisie levert voor de probleeminbrenger in korte tijd een persoonlijk advies op. De groepsleden verwerven zelfinzicht en krijgen adviezen die nuttig kunnen zijn in de dagelijkse praktijk.

Doel multidisciplinaire intervisie

Multidisciplinaire intervisie is bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarbij gaat het om zorg aan patiënten met een chronische aandoening op het gebied van voeding en leefstijl. Concreet moet de intervisie bijdragen aan:

  • kwalitatieve, persoonsgerichte zorg volgens de laatste protocollen en richtlijnen;
  • duidelijke werkafspraken tussen POH en diëtist;
  • goede samenwerking tussen POH en diëtist.

Welke onderwerpen kunnen bij multidisciplinaire intervisie aan de orde komen?

Mogelijke onderwerpen in een multidisciplinaire intervisie zijn:

  • hoe de samenwerking verloopt en hoe deze eventueel beter kan;
  • welke nieuwe richtlijnen er zijn en hoe deelnemers die gezamenlijk kunnen implementeren;
  • hoe de onderlinge communicatie kan worden verbeterd;
  • vragen over nieuwe ontwikkelingen;
  • actuele casussen vanuit de praktijk.

Interesse?

Heb je een vraag over multidisciplinaire intervisie of wil je deelnemen aan een intervisiegroep? Laat dan een reactie achter via het formulier onder aan deze pagina.