Vergoeding/declareren

De ROHA vergoedt:

De ROHA vergoedt ook intervisiebijeenkomsten die online plaatsvinden.

De coördinator van de intervisiegroep houdt een bestand bij met gegevens van deelnemers die nodig zijn voor declaratie. Dit bestand ontvangt de coördinator vanuit de ROHA. Als deelnemer geef je gegevenswijzigingen door aan de coördinator. Ben je coördinator en ben je het bestand kwijt? Vraag deze opnieuw aan bij Melanie Uytendaal.

De coördinator vult na elke bijeenkomst de aanwezigheidslijst in, met de datum en het aantal uren van de bijeenkomst en mailt deze naar financien@rohamsterdam.nl.