Accreditatie

Accreditatiepunten

Om accreditatiepunten te krijgen, moet je het volgende vastleggen over de intervisiebijeenkomsten:

  • datum, tijdstip en duur;
  • namen aanwezige deelnemers;
  • gekozen werkvorm;
  • probleem/vraagstelling/casus (stap 1 van de werkvorm);
  • verslag van de uitkomsten van de verschillende stappen in de werkvorm.

Lees op de website van de NVvPO hoe je accreditatiepunten kunt krijgen voor het bijwonen van POH-intervisie.

POH én verpleegkundige?

Lees op de website van het Kwaliteitsregister V&VN hoe je punten noteert in het kwaliteitsregister onder Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA), inclusief instructievideo.