Intervisie

Intervisie POH’s en diëtisten

De ROHA organiseert en faciliteert intervisie als onderdeel van haar kwaliteitsbeleid . Er zijn twee soorten intervisie:

  • intervisie tussen POH’s
  • intervisie tussen POH’s en diëtisten: multidisciplinaire intervisie

Met een POH bedoelen we zowel een POH-S als een POH-O.

Alle informatie op de intervisiepagina’s is op beide vormen van intervisie van toepassing. Op een aparte pagina vind je specifieke informatie over multidisciplinaire intervisie.

Wat is intervisie?

Intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt meestal in een intervisiegroep. De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen, minimaal twee keer per jaar. Soms worden ze begeleid door een trainer, maar meestal is er geen begeleiding. Intervisie kan ook online plaatsvinden.

Welke vragen komen aan de orde?

De deelnemers behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen. De vragen die aan de orde komen variëren wat betreft de zogeheten interventiediepte.

Aan de ene kant worden vakinhoudelijke kwesties behandeld, zoals ‘Hoe organiseren jullie videobellen in de praktijk?’. Aan de andere kant komen zaken aan bod die over de persoon gaan, bijvoorbeeld over persoonlijk functioneren, drijfveren en blokkades. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Ik heb regelmatig het probleem dat patiënten niet verschijnen op hun afspraak. Waar zou dat aan kunnen liggen?
  • Wil ik nog wel door met dit werk?
  • Waarom heb ik in deze specifieke situatie vaak een conflict met een leidinggevende of collega?

Deze laatste vragen vereisen dat de leden van de intervisiegroep elkaar goed kennen, vertrouwen op elkaars geheimhouding en geen directe collega’s zijn.

Vragen worden met een werkvorm naar keuze behandeld door de groep.

Contact

Heb je vragen over intervisie of interesse om mee te doen aan intervisie? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

Naam(Vereist)