Messenger voor ketenpartners

Huisartsenpraktijk Ogbuli betrekt ketenpartners en hulpverleners buiten de ketenzorgprogramma’s via messenger van cBoards.

Download PDF