Ondersteuning praktijk

De ROHA biedt brede ondersteuning, zodat praktijkmedewerkers zich meer kunnen richten op het bieden van persoonlijke, continue zorg. Je kunt bij ons onder meer terecht voor ondersteuning in het kader van het programma Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). Ook ondersteunen we intervisiebijeenkomsten voor praktijkmedewerkers en kun je gebruikmaken van kortingen op materiaal en op de inzet van waarneemassistenten.

Onze ondersteuning op het gebied van digitalisering vind je op een aparte pagina.