HIS

Uniform registreren

Het is belangrijk om ouderenzorg uniform te registreren en afspraken goed vast te leggen. Dit heeft de volgende voordelen:

  • je hebt zelf het overzicht over oudere patiënten;
  • andere zorgverleners hebben toegang tot patiëntgegevens en afspraken, bijvoorbeeld medewerkers van de HAP;
  • de ROHA en de verzekeraar krijgen een goed beeld van thema’s die spelen bij ouderen, bijvoorbeeld hoe vaak valincidenten voorkomen.

Advies: registreer in het HIS

We adviseren om ouderenzorg in het HIS te registreren. De gegevens worden dan automatisch gedeeld met de HAP.

Registreren in cBoards kan ook, als je zorgt dat de informatie uit cBoards teruggestuurd wordt naar het HIS. Je kunt informatie uit cBoards terugsturen naar het HIS met de OZIS-koppeling (dit wordt het LSP) en via ZorgMail. Lees voor meer informatie hierover deze pagina van Caresharing. Bij deze werkwijze is het wel belangrijk om goede werkafspraken te maken in je praktijk.

Stedelijke registratieafspraken

Registreer ouderenzorg volgens de Stedelijke registratieafspraken ouderenzorg. Het document bevat onder meer afspraken over ICPC-codes.