HIS

Ketenzorg registeren

Als ROHA-praktijk registreer je ketenzorg in het HIS als je praktijk werkt met MicroHIS, TetraHIS of OmniHIS. De ROHA ondersteunt je als je hiermee begint. Als alles is ingeregeld, ga je ketenzorg in het HIS registeren. De instructies daarvoor verschillen per type HIS.

Als je praktijk werkt met Promedico-ASP, Medicom of CGM registreer je ketenzorg in cKIS. Wil je toch ketenzorg registreren een van deze HIS’sen? Dit kan, maar werkt nog niet optimaal. Neem bij interesse contact op met Huib Hoogendijk.

Op weg naar één HIS voor ROHA-praktijken

ROHA-praktijken stappen vanaf 2024 gezamenlijk over op één HIS. Dat heeft verschillende voordelen, zoals integratie van HIS, ketenzorginformatiesysteem (KIS) en patiëntenportaal, betere communicatie met HpA en lagere kosten. We houden je op de hoogte van de weg naar één HIS.