cKIS

Als je praktijk begint met een eerste chronisch zorgprogramma, start je met cKIS van Caresharing. cKIS is ook wel bekend als ‘Collab’ of ‘Caresharing’.

Functies cKIS

Je gebruikt cKIS voor de volgende functies:

  • patiënten includeren in een zorgprogramma (dit is onder meer de basis voor de declaratie);
  • werklijsten en oproeplijsten;
  • verwijzen naar (een deel van de) ketenzorgpartners;
  • consultatievragen stellen aan het expertteam (met uitzondering van het zorgprogramma Atriumfibrilleren);
  • ketenzorg registreren als je praktijk werkt met Promedico, Medicom of CGM als HIS. Praktijken met MicroHIS, TetraHIS of Omnihis registreren ketenzorg in het HIS.

Ook ketenzorgpartners in de chronische zorgprogramma’s werken met cKIS. Zij kunnen patiëntgegevens, zoals controles, inzien.

Patiënteninformatie in cKIS actualiseren

Je moet regelmatig activiteiten uitvoeren om te zorgen dat je administratie in cKIS actueel is. Het is vooral belangrijk om elk kwartaal patiëntgegevens te actualiseren. Deze gegevens zijn de basis voor de declaratie van het ketenzorgtarief.

Vragen

Heb je een vraag over werken met een zorgprogramma in cKIS? Neem dan contact op met de coördinator van het zorgprogramma.

Veel informatie over cKIS vind je op de supportpagina van Caresharing. Ook kun je Caresharing bellen als je tegen technische problemen aanloopt of vragen hebt over individuele patiënten: 020 214 92 22 (op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur).