Activiteiten bij de start

HIS en cKIS

Als je start met een chronisch zorgprogramma en je registreert in het HIS, moet je eerst het HIS voorbereiden voor ketenzorg. Lees voor de start van je eerste chronisch zorgprogramma ook de pagina over starten met cKIS.

Werkafspraken

Als je start met een chronisch zorgprogramma, moet je daarnaast over de volgende onderwerpen werkafspraken maken:

  • Vraag assistenten om de POH te informeren als patiënten in een zorgprogramma zich uitschrijven voor je praktijk of overlijden. Verhuis deze patiënten tijdig in cKIS volgens deze instructie voor verhuizing naar een andere ROHA-praktijk of deze instructie voor verhuizing naar een praktijk buiten de ROHA. Hiermee voorkom je dat de nieuwe praktijk onnodig tijd kwijt is met nabellen. Volg deze instructie voor patiënten die overlijden.
  • Maak afspraken over communicatie met diëtisten. Als een patiënt onder begeleiding is van een diëtist en verwezen wordt naar de 2e lijn, wisselt van zorgprogramma, stopt met een zorgprogramma of van praktijk wisselt, moet je de diëtist hiervan op de hoogte stellen. Een diëtist krijgt geen melding bij een wijziging in cKIS.
  • Instrueer huisartsen, aios’en en assistenten om de rookstatus en de RR in het HIS te registreren in de daarvoor bestemde schermen (‘meetwaarden’). Dit is belangrijk omdat deze gegevens ingeladen worden in cKIS.
  • Controles zijn een belangrijk onderdeel van de protocollen voor de zorgprogramma’s. Het is goed om afspraken te maken over deze controles. Overweeg om af te spreken dat de huisarts voor elke patiënt jaarlijks één controle zelf doet. Maak ook afspraken over hoeveel tijd je besteedt per patiënt per type controle. Spreek bijvoorbeeld af dat een kwartaalcontrole minimaal 20 minuten duurt en een jaarcontrole minimaal 30 minuten. Geef deze tijden door aan de praktijkassistenten.
  • Maak een plan over hoe je vervolgafspraken met patiënten noteert in cKIS. Noteer bijvoorbeeld onder aan het protocol de controlefrequentie en de datum van de vervolgafspraak. Hierdoor krijgt je in de werklijst ‘controlelijst afspraken’ in cKIS een goed overzicht.