Activiteiten per kwartaal

Dagdeel per kwartaal

Voor de chronische zorgprogramma’s moet je elk kwartaal patiëntengegevens in cKIS actualiseren. Daarmee zorg je dat het ketenzorgtarief goed wordt gedeclareerd. Reserveer hiervoor minimaal een dagdeel per kwartaal.

Type gegevens

Bij het actualiseren van gegevens gaat het onder meer om patiënten die:

 • gestart of gestopt zijn met een zorgprogramma;
 • een andere ICPC-code hebben gekregen;
 • van praktijk zijn gewisseld;
 • verhuisd zijn;
 • zijn overleden.

Stappenplan

Met de volgende stappen actualiseer je de patiëntengegevens in cKIS op basis van de informatie in het HIS:

 1. Doe een OZIS-update. Hiermee haal je patiënten op die nog niet in cKIS staan, maar wel in het HIS een ICPC-code hebben gekregen voor een chronische aandoening. Het cKIS presenteert een lijst van patiënten op basis van de ICPC-code. Selecteer de patiënten die aan de inclusiecriteria voor het zorgprogramma voldoen.
 2. Neem contact op met een andere ROHA-praktijk als dezein cKIS een patiënt nog niet heeft verhuisd. Bij deze patiënten krijg je een melding als je ze probeert in te voeren in cKIS.
 3. Los niet-werkende OZIS-koppelingen op:
  • Voor praktijken met een OZIS-koppeling: Controleer patiënten met niet-werkende OZIS-koppelingen (rode vlaggen) volgens deze instructie van Caresharing en los de niet-werkende koppelingen waar mogelijk op. Als het progleem is opgelost en de koppeling werkt, staat de OZIS-vlag op groen.
  • Voor praktijken met een LSP-ketenzorgkoppeling: Activeer de LSP-ketenzorgkoppeling volgens de instructie voor MicroHIS, TetraHIS of Omnihis.
 4. Doe een VECOZO-check voor patiënten bij wie de OZIS-koppeling nog steeds niet werkt. Gebruik hiervoor de werklijst VECOZO volgens deze instructie van Caresharing. Je kunt deze werklijst eventueel verder filteren op de verschillende zorgprogramma’s. Dat doe je door te filteren op de huisarts als hoofdbehandelaar, het betreffende zorgprogramma, programmatische zorg ‘ja’ en VECOZO ‘nee’. Hiermee zie je direct bij welke patiënten de VECOZO-gegevens niet kloppen. Haal voor deze patiënten de gegevens op volgens deze instructie van Caresharing en pas de gegevens aan. Bewaar tot slot de wijziging.

Controles

Kijk welke patiënten nog niet op controle uit het protocol zijn geweest. Gebruik hiervoor ook de werklijst controlelijst afspraken in cKIS. Roep patiënten op die nog niet op controle zijn geweest.