Registreren chronische zorgprogramma’s

Registreren: afhankelijk van het type HIS

Ketenzorg (zorgprogramma’s Astma/COPD, Atriumfibrilleren, CVRM en Diabetes Mellitus) registreer je in het HIS of in cKIS van Caresharing. In welk systeem je registreert, hangt af van je HIS:

  • Praktijken met MicroHIS, TetraHIS en Omnihis registreren ketenzorg in het HIS.
  • Praktijken met Promedico-ASP, Medicom en CGM registreren ketenzorg in cKIS.

Werkt jouw praktijk met Promedico-ASP, Medicom of CGM en wil je ketenzorg toch registreren in het HIS? Dit kan, maar het werkt nog niet optimaal. Neem bij interesse contact op met Huib Hoogendijk.

cKIS van Caresharing

Alle ROHA-praktijken gebruiken cKIS voor ketenzorg. Dit geldt ook voor praktijken die ketenzorg registreren in het HIS. Alle praktijken gebruiken cKIS voor de volgende functies:

  • patiënten includeren in een chronisch zorgprogramma (dit is onder meer de basis voor de declaratie);
  • werklijsten en oproeplijsten patiënten;
  • verwijzen naar (een deel van de) ketenzorgpartners;
  • consultatievragen stellen aan het expertteam (met uitzondering van het zorgprogramma Atriumfibrilleren).

Activiteiten rond registeren

Om ketenzorg goed te registeren, zijn er op verschillende momenten aandachtspunten, in welk systeem je ook registreert. Het is met name belangrijk om elk kwartaal patiëntgegevens te actualiseren. Dit is de basis voor de declaratie van de ketenzorgvergoeding.