Links

Digitale zorgtoepassingen voor patiëntgerichte COPD-zorg

Uitgebreid overzicht van digitale zorgtoepassingen en tips voor COPD-patiënten. Je kunt het overzicht gebruiken om samen met de patiënt te kijken welke digitale zorg geschikt is.

Digi-zelftest 

Test van de Stichting Lezen en Schrijven om te bepalen hoe digivaardig iemand is. De test is geschikt voor patiënten en zorgverleners en duurt ongeveer 15 minuten.

Drie goede vragen

Gesprekstool die helpt om samen met de patiënt te bepalen welke zorg het beste past aan de hand van drie vragen

Institute for Positive Health (IPH)

Website met informatie over hoe je positieve gezondheid toepast in de praktijk, met onder meer informatie over het ‘spinnenweb’ (instrument om te bepalen wat iemand belangrijk vindt) en hoe je dit inzet als gesprekstool voor volwassenen, jongeren, kinderen en mensen met laaggeletterdheid.

Leefstijlroer

Hulpmiddel om het gesprek over leefstijl te voeren aan de hand van zes onderwerpen: voeding, verbinding, middelen, beweging, ontspanning en slaap.

Persoonsgerichte zorg voor iedereen 

Toolkit van Pharos voor persoonsgerichte zorg aan mensen met lage gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid en aan anderstaligen. Pharos organiseert ook trainingen over effectief communiceren.

Positieve gezondheidszorg

Website met informatie over Positieve Gezondheidszorg en het oplossingsgerichte model van psycholoog Fredrike Bannink huisarts Pieter Jansen.

Samenwerken aan gezondheid in de wijk

Praktijkhandleiding persoonsgerichte zorg van de NHG, met onder meer uitleg over leefstijlondersteuning en – interventies en over samenwerking.

Toolkit Advance Care Planning

Toolkit voor Advance Care Planning (ACP) met onder meer formulieren om de zorg rond het levenseinde te structureren.

Toolkit Krachtige Basiszorg

Toolkit om integrale zorg te implementeren in een samenwerkingsverband in de wijk. De toolkit is gericht op patiënten met complexe zorgvragen en problemen in meerdere levensdomeinen.

Training oplossingsgericht werken – Forta 

Training oplossingsgericht werken – Mura 

Wat ertoe doet

Hulpmiddel van expertisecentrum Harteraad waarmee patiënten aan de hand van vier vragen kunnen bepalen wat belangrijk voor hen is.

Zorg voor beter

Website met praktijkvoorbeelden van persoonsgerichte zorg. De website bevat ook een methodiek om met je huisartsenteam meer persoonsgericht te gaan werken.