Persoonsgericht werken

Wat is persoonsgericht werken?

Persoonsgericht werken is zorg bieden waarin de mens centraal staat, en niet diens ziekte. Als je persoonsgerichte zorg biedt, ga je het goede gesprek aan met de patiënt. Je sluit aan bij diens individuele context en levensloop en bij wat de patiënt belangrijk vindt. De patiënt wordt geactiveerd en blijft de regie houden. Als zorgverlener heb je daarbij een coachende rol.

Voordelen persoonsgericht werken

Patiënten zijn tevredener als de benadering van een zorgverlener persoonsgericht is. Ze krijgen daarnaast meer vertrouwen in hun eigen kunnen. Zorgverleners ervaren persoonsgerichte consulten ook als leuker en positiever: het komt het werkplezier ten goede. Bovendien kan persoonsgericht werken zorgen voor blijvende gedragsveranderingen, en kan het de consultfrequentie en het aantal verwijzingen naar de tweede lijn verminderen.

Bekijk onderstaande video om een beeld te krijgen van persoonsgericht werken in de praktijk.

Persoonsgericht werken en chronische zorgprogramma’s

In de chronische zorgprogramma’s van de ROHA bied je geprotocolleerde zorg. Juist als je protocollen volgt, is het belangrijk om ook altijd persoonsgericht en integraal te blijven kijken.

De huidige chronische zorgprogramma’s zijn gericht op een specifieke aandoening. Het is onderdeel van de visie van de ROHA om de chronische zorgprogramma’s door te ontwikkelen tot één persoonsgericht zorgprogramma.

Ondersteuning ROHA

Binnen Meer Tijd Voor de Patiënt kun je ondersteuning krijgen bij gespreksvoering voor persoonsgericht werken.