Wat is toegevoegde waarde van PaTz?

Voor de patiënt en hun naasten:

  • Er vindt een gesprek plaats over toekomstige wensen in zorgbehoefte, die worden uitgewerkt in een zorgplan;
  • Ze weten dat betrokken zorgverleners nauw met elkaar samenwerken;
  • Meer vroegtijdige inzet van palliatieve zorg;
  • Minder onnodige ziekenhuisopnamen in de laatste maand van het leven.

Voor de deelnemende huisartsen en (wijk)verpleegkundigen:

  • Een soepelere samenwerking met kortere lijnen;
  • Toegenomen deskundigheid, leren van elkaars casuïstiek;
  • Het gevoel er niet alleen voor te staan;
  • Meer gevoel van competentie en vertrouwen in eigen mogelijkheden;
  • Voor de huisarts accreditatiepunten toetsgroep (regelen via EKC’er, verslag/aanwezigheidslijst).