Voorwaarden voor PaTz-groepen

  • Een PaTz-groep bestaat uit 6 tot 10 huisartsen en 2 tot 4 wijkverpleegkundigen uit een wijk die zes keer per jaar bij elkaar komen.
  • Een kaderarts of consulent palliatieve zorg begeleidt de groep inhoudelijk.
  • Aan de hand van het palliatief zorgregister identificeren de deelnemers tijdig welke patiënten in aanmerking komen en plannen zij de zorg voor die patiënten proactief.
  • De groep neemt deel aan een evaluatie door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc. Daarvoor vul je jaarlijks een vragenlijst in.