Deelnemen aan een PaTz-groep

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen op het gebied van palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz-groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

Wil je als huisarts deelnemen aan een PaTz-groep? In de rechter kolom vind je meer informatie.

Wil je als huisarts deelnemen aan een PaTz-groep? In het bovenstaande dropdown-menu vind je meer informatie.

Meer informatie vind je ook op PaTz groep starten – PaTz (palliaweb.nl).

Als je wil deelnemen aan een PaTz dan moet je zelf bij een PaTz-groep aansluiten. Heb je dit gedaan, neem dan contact op met Rosa Visscher, ondersteunend POH bij de ROHA: rvisscher@rohamasterdam.nl.