Wet zorg en dwang

Rol huisartsen bij Rechtelijke Machtiging

De Wet Zorg en Dwang (Wzd) gaat over gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie (of een verstandelijke beperking). De Wzd geldt ook in de thuissituatie.

Binnen de Wzd is de aanvraag van een Rechtelijke Machtiging (RM) een belangrijk thema. Volg voor dit thema de handvatten uit de Stedelijke handreiking Procedure Rechtelijke Machtiging.

Wzd relevant voor praktijkmedewerkers

Als POH-O en als huisarts kom je regelmatig met de Wzd in aanraking. Het is daarom belangrijk om bekend te zijn met deze wet. De volgende bronnen helpen je om je in de Wzd te verdiepen: