Vergoedingen BOA

Vergoeding op basis daadwerkelijke uren

De vergoeding voor het programma BOA is gebaseerd op:

  • aantal patiënten in je praktijk ouder dan 75 jaar;
  • aantal patiënten in je praktijk tussen 65 en 75 jaar (alleen voor opslagpostcodes);
  • aantal uren dat de POH-O werkt.

Het streven is dat de POH-O 16 uur per week in de praktijk werkt, waarbij uitgegaan wordt van zo’n 260 ouderen. Het minimaal aantal uur voor de POH-O is 8 uur per week. De maximale vergoeding is gebaseerd op 1 FTE POH-O per 700 ouderen.

Gegevens wijzigen per kwartaal

Als praktijk kun je per kwartaal wijzigingen doorgeven (aantal patiënten, aantal uur dat de POH-O werkt). Je ontvangt hiervoor aan het begin van elk kwartaal een e-mail met een link naar een formulier. Wijzigingen kun je alleen via dit formulier doorgeven.

Let op: vul de inzet van de POH-O niet in bij de vragenlijst van Zilveren Kruis.

Onderdeel vergoeding (kun je als praktijk niet apart declareren)

  • de module kwetsbare ouderen
  • gesprekken en vervolggesprekken in het kader van Advance Care Planning (ACP)
  • de mini-mental state examination (MMSE)
  • uren die de POH-O werkt (in de module Taakdelegatie)
  • consulten en andere werkzaamheden van de POH-O

Geen onderdeel vergoeding (kun je als praktijk wel apart declareren)

  • intensieve zorg door de huisarts (niet de POH-O) voor ouderen met een WLZ-indicatie vanaf zzp 5