Valrisico signaleren

Het is belangrijk dat je als POH het valrisico van ouderen in je praktijk signaleert en ouderen met een verhoogd valrisico verwijst naar passende ondersteuning.

Signaleren

Het valrisico van ouderen signaleer je onder meer met het TraZAG-instrument. Houd de volgende vuistregels aan:

  • Heeft de patiënt een eindscore <3 en geen bijzonderheden op het gebied van vallen? Dan is het valrisico laag en is geen actie vereist.
  • Heeft de patiënt een eindscore <3 en angst om te vallen, een valincident gehad of vermijdingsgedrag? Vraag dan de huisarts om het risico te analyseren.
  • Heeft de patiënt een eindscore >3? Maak dan met de huisarts een plan om regelmatig klachten en incidenten opnieuw te beoordelen. Breng de mobiliteit op dat moment in kaart met de Elderly Mobility Score (EMS) uit het TraZAG-instrument.

Let extra op patiënten uit risicogroepen: mensen met een migratieachtergrond, alleenstaanden en mensen met een lage sociaal-economische status.

Ga bij elke oudere die recent is gevallen na wat de risico’s zijn op fracturen en toekomstige valincidenten. Registreer onder ICPC-code L49.02 het valrisico.

Verwijzen

Verwijs ouderen met een verhoogd valrisico naar:

  • informatie over vallen en valrisico op de website Laat je niet vallen van de GGD Amsterdam;
  • een aanbieder van een training over vallen en valrisico, bijvoorbeeld van Laat je niet vallen;
  • een aanbieder voor bewegen voor ouderen (zie hieronder);
  • een fysiotherapeut.

Aanbieders meer bewegen voor ouderen

Buurtteam Amsterdam
Gratis ondersteuning, onder meer op het gebied van ontmoeten, gezondheid en zorg

Gemeente Amsterdam: Sporten voor volwassenen en ouderen
Sportaanbod per stadsdeel voor volwassenen en ouderen

Gezond Noord
Organisatie in Amsterdam-Noord met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die mensen onder meer ondersteunen bij bewegen

GoldenSports
Aanbod voor buiten bewegen voor 55+’ers

Meer Bewegen voor Ouderen
Beweegaanbod per stadsdeel voor 55+’ers, in groepsverband en individueel