Taakverdeling POH-O/huisarts

Afspraken vanwege parttime inzet

Het streven in het zorgprogramma BOA is dat de POH-O 16 uur per week voor een praktijk werkt. Dit betekent dat er ook veel momenten zijn waarop de POH-O niet aanwezig is. Het is daarom belangrijk om in je praktijk afspraken te maken over wie in die periode de taken van de POH-O overneemt. Dit kan bijvoorbeeld de POH-S zijn, of de huisarts.

Afspraken op basis professionele achtergrond POH-O

Ook is het goed om afspraken te maken over de taken van de POH-O zelf. Welke taken de POH-O kan doen, is afhankelijk van diens professionele achtergrond. Als praktijk heb je de vrijheid om dit naar eigen inzicht in te vullen; zolang je als praktijk maar aan de voorwaarden voor het zorgprogramma BOA voldoet.

Onderwerpen waarover je afspraken moet maken

Onderwerpen waarover je afspraken moet maken zijn bijvoorbeeld:

  • transferzorg en bereikbaarheid voor samenwerkingspartners, patiënten en mantelzorgers als de POH-O niet aanwezig is. Een voorwaarde van BOA is dat de praktijk hiervoor op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar is;
  • het signaleren van valrisico, overbelaste mantelzorgers, ACP en taken rond MDO’s.