Medicatiebeoordeling

Belang medicatiebeoordeling

Veel ouderen gebruiken (verschillende soorten) medicatie, maar dit gebeurt lang niet altijd goed. Dat leidt tot problemen, zoals onnodige bijwerkingen, medicatie die niet effectief is vanwege een verkeerde dosering en soms zelfs ziekenhuisopname. Goede Medicatiebeoordeling bij ouderen (MBO) is dus van groot belang.

Medicatiebeoordeling via cBoards

cBoards kan medicatiebeoordeling bij polyfarmacie makkelijker maken. Door cBoards kan de apotheker zelf onder meer de medicatielijst bekijken. Je kunt in cBoards ook communiceren met de apotheker, als voorbereiding op een polyfarmacie-consult of als digitaal alternatief daarvoor.

Webinar medicatiebeoordeling

In april 2023 heeft de Elaa een webinar georganiseerd over medicatiebeoordeling. Kijk het webinar hier terug.

Hieronder kun je de presentaties van de vier sprekers downloaden:

Uitwerking STRIP

Ook handig: het document met uitwerking van de STRIP: Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing.
Download uitwerking STRIP