Mantelzorgondersteuning

Overbelasting mantelzorgers

Zo’n 9% van de mantelzorgers is overbelast. Daarom is het belangrijk om niet alleen aandacht te hebben voor ouderen, maar ook voor hun mantelzorgers.

Overbelasting signaleren met EDIZ

Dreigende overbelasting van een mantelzorger kun je signaleren met EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg) uit het TraZAG-instrument. EDIZ helpt om het gesprek met de mantelzorger te structureren. Het instrument geeft geen richtlijn voor wanneer ondersteuning nodig is. Maak dus zelf een inschatting op basis van het gesprek.

Respijtzorg

Zet bij dreigende overbelasting van de mantelzorger respijtzorg in. Dit kan onder meer op de volgende manieren:

  • Bespreek of iemand in het netwerk van de oudere en/of de mantelzorger een deel van de mantelzorg kan overnemen.
  • Overleg met een Buurtteam.
  • Organiseer lotgenotencontact.
  • Kijk zelf of er een vrijwilliger kan bijspringen. Neem bijvoorbeeld contact op met Markant, centrum voor mantelzorgondersteuning. Markant biedt ook ondersteuning in de laatste levensfase.
  • Schakel zelf wijkverpleging in.

Gebruik voor oplossingen de sociale kaart van de mantelzorger en de voorzieningengids.

Sommige overbelaste mantelzorgers hebben geen behoefte aan hulp. In dat geval volstaat het meestal om de overbelasting te erkennen.