Documenten/links

Beter Oud in Amsterdam

Handreiking Beter oud
Dit document geeft een globaal beeld van wat er komt kijken bij gestructureerde en integrale ouderenzorg.

Lessen over (onder)voeding bij ouderen
Samenvatting van een bijeenkomst van het Netwerk ouderenzorg Westerpark over dit thema

Verhuizing verpleeghuis Amsterdam
Document van SIGRA met informatie voor patiënten en mantelzorgers

Meer documenten over Beter Oud in Amsterdam zijn te vinden in de kennisbank ouderen  van ELAA.

Ouderenzorg algemeen

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam
Portaal voor alle transferzorg

Addendum (kwetsbare) ouderen bij CVRM
Verschillen tussen jongeren en ouderen met CVRM en de invloed daarvan op de zorg

Convenant Zorg in de Wijk Amsterdam 2023 – 2024
Stedelijke afspraken tussen aanbieders van wijkverpleging en Zilveren Kruis, onder meer op het gebied van samenwerken in de wijk

Kennisdocument bloeddrukverlagende middelen
Bruikbaar bij de overweging om een patiënt te laten stoppen of doorgaan met bloeddrukverlagende middelen bij patiënten boven de 70 in de context van cardiovasculair risico, bijwerkingen, levensverwachting, cognitie en kwetsbaarheid

Kennisdocument bloedglucoseverlagende middelen
Bruikbaar bij de overweging om een patiënt te laten stoppen of doorgaan met bloedglucoseverlagende middelen bij patiënten boven de 70 met diabetes mellitus type 2

Kennisdocument statines
Bruikbaar bij de overweging om een patiënt te laten stoppen of doorgaan met lipidenverlagende middelen (statines)

Meldpunten Casemanagement Dementie Amsterdam

NHG-Standaard Dementie

Palliatieve zorg thuis (PaTz)
PaTz-toolkit en informatie over PaTz-groepen

Rekentools Zilveren Kruis
Met onder andere de rekentool ouderen, voor de vergoedingen voor ouderenzorg

Ondervoeding bij ouderen (Netwerk Westerpark)

TraZAG
Volledige TraZAG-document, met onder meer formulieren over valrisico en mantelzorgondersteuning

Video: Ondervoeding goed te behandelen
Video van OPEN Rotterdam met oplossingen voor patiënten die met ondervoeding te maken hebben

Organisaties

Buurtteam Amsterdam
Gratis ondersteuning, bijvoorbeeld bij ontmoeten, gezondheid en zorg

Markant
Centrum voor mantelzorgondersteuning in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht; biedt onder andere vrijwilligers aan

Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam (NOA)
Ondersteuning voor praktijken bij ouderenzorg, onder meer door telefonisch overleg, deelname aan een MDO of een thuisconsult

Netwerk palliatieve zorg Amsterdam/Diemen
Netwerk voor palliatieve zorg dat onder meer consultaties biedt en een zorgzoeker voor vrije bedden

Sociale kaart
Overzicht van organisaties die ondersteuning bieden, onder meer op het gebied van mantelzorg en ouderenzorg

Voor Elkaar in Amsterdam
Organisatie die kwetsbare Amsterdammers met een hulpvraag koppelt aan vrijwilligers

Welzijn op Recept
Kennisnetwerk voor welzijnscoaches als ondersteuning voor patiënten met sociaal-maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid of het overlijden van een partner